søndag 8. mars 2015

Kvinnedagen
Så er kvinnedagen her. Og ja, undertegnede støtter den, selv om jeg nok ikke løper ut for å delta i et tog. Så jeg får heller vise støtten der det er naturlig for meg. For alt er nok ikke så gjevt på likestillingsfronten som en gjerne vil ha det til å være her på bjerget. Fremdeles blir kvinner banket, slått, truet og voldtatt, får færre lederjobber og mindre betalt. Og dette er det vanskelig å forklare med kvinners holdninger til menn, men lett å forklare med menns holdning til kvinner. Noe som likevel ikke betyr at alle kvinner er små prinsesser som vil alle godt og stort sett er ofre på alle felt. For drittkjerringer finnes, akkurat som møkkamenn. I denne sammenhengen er det likevel ikke det det handler om.

Det var ikke så mye å finne om kvinnedagen på nett i dag. Til gjengjeld er det mye om sport. Men om du klikker på linken, vil du kunne se en grafisk framstilling over hvordan jobb, omsorg og husarbeid fordeler seg mellom kvinner og menn, i familier hvor det samtidig finnes barn under syv år. Men det finnes jo også familier med tenåringer. Og familier uten barn. Er unge menn som flytter sammen med en kvinne innstilt på å dra sin del av lasset? Eller flytter de inn og tror de skal ha en ny mamma som serverer dem og steller for dem, slik at de får fortsette med sitt? Til det må en jo svare at det er forskjeller. Ikke alle er like. Men selv har jeg to døtre og jeg har tre søstre, og har vel lagt merke til en tendens som sier at det ikke er vi menn som havner øverst på pallen når det kommer til å ta ansvar for familiens ve og vel i det daglige hjemmearbeidet. Så slik opplever jeg det. Uten å støtte meg på statistikk i det hele tatt. Jeg bare ser meg rundt.

Selv om det står lite om kvinnedagen i nettavisene i dag, men mye om sport, så står det litt om politikk også. Og en kan lese at Erna mener turbulens innad i regjeringen er årsak til dårlige meningsmålinger. Det handler med andre ord ikke om velgernes forståelse av politikken som føres. Det får meg til å tenke tilbake på det som skjedde for et par dager siden, da Høyre sendte et brev ut til kommunene hvor de ba sine kampfeller om å gjøre sitt for at det ikke skulle bli en folkeavstemming i forbindelse med kommunesammenslåinger. For som de sa:

Folkeavstemninger i denne type spørsmål utarter ofte til synsing, usakligheter og splittelse i lokalsamfunnet og kan føre til at det blir tatt en beslutning som ikke er kunnskapsbasert.

Så kanskje det ikke handler om uro innad i regjerningen, når folk flykter fra dem. Kanskje det handler om det de gjør med makten de har fått. Kanskje det faktisk handler om at folk ikke liker den politikken som blir ført. Løftebruddene, alle unnskyldningene som dukker opp etter at en eller annen har avslørt en dårlig holdning osv. Synet de viser i forhold til svakerestilte osv. Kan det hele handle om den veien regjeringen legger opp til, og at folk ikke lenger lar seg dupere av fine ord?

I denne artikkelen uttaler Erna seg om framtiden, og hva en bør ha fokus på:

- Må dere ta ned reformtempoet litt fram mot valget, for ikke å gjøre folk alt for nervøse?

- Nei, jeg mener jo at det vi gjør er riktig. Når du får makt ved et valg, skal ikke hovedfokuset være gjenvalget. Hovedfokuset må være det du skal gjennomføre; at du skal ruste Norge for fremtiden. 
Er det dette som skal gi stabilitet framover? Ønsker vi en politikk der det handler om å få forandret mest mulig på kort tid, for så å overgi roret til nestemann som også går i gang med å forandre der det er mulig før de blir kastet?  Jeg forstår godt at hovedfokuset ikke skal være et gjenvalg, det er nok av andre felt som bør få mer fokus - det skal ikke stå på det - men litt stabilitet hadde jo vært greit. Og derfor også en politikk som åpnet for det. Og så får spørsmålet bli om det er opprusting av Norge regjeringen holder på med, eller om det handler mer om nedrusting. For hvor mange kan med hånden på hjertet si at Norge har blitt et bedre land å bo i etter regjeringsskiftet? Og hvor mange kan med hånden på hjertet si at de økonomisk nå har det mye bedre enn før de blåblå kom til makten, slik det ble forespeilet at det skulle bli? Kan det hende at folk har begynt å se forbi de ti fuglene på taket og samtidig vil verne om den de har i handa? Kan det hende at ikke alt står og faller på hvor mange med mørk hud en klarer å få sendt ut av landet?

Når ting går en i mot, er det på tide med noen løfter. Så  nå er Siv ute og lokker med skattelette og avgiftskutt igjen. Så får vi se da, hva det ender opp med. Om det blir noen nevneverdige kutt for folk flest i det hele tatt, og om de kutt som måtte komme står i forhold til økte matvarepriser, dyrere bensin, dyrere parkering,  bemanning i barnehagene, dyrere husleie for de svakeste fordi den kommunale bostøtten strammes inn, generell nedbygging av tilbud innen omsorg og velferd - med helgestenging av helsetilbud og søndagsåpne butikker, innføring av rushtidsavgifter og alt det som suger pengene ut av kontoen i hverdagen. Ett sted må jo pengene tas fra om noe skal kuttes. At vi får segway og billigere motorsykler hjelper jo ikke folk flest, og i hvert fall ikke om du må jobbe i kassa på Rema på søndag, eller ikke lenger har til husleia. Selv om det høres fint ut og kalles frihet.

Jeg vet nå ikke jeg, jeg er ingen politiker eller økonom eller noe slikt i det hele tatt. Jeg bare følger litt med i avisene og nyhetene på tv, og danner meg et bilde etter det. Så det kan hende jeg tar helt feil. At alt det negative som skjer kun er et resultat av medias sammensvergelser og ønsker om å skape overskrifter. Kanskje denne regjeringen er det beste som har skjedd oss i nyere tid, bare at jeg er for dum til å forstå det. Og at du som vurderer å stemme på noen andre neste gang også er for dum. Taim vill shov. 

Dagens bilde er et maleri jeg lagde til en utstilling som besto av ti selvportrett, hvor jeg satte meg selv i roller jeg ikke nødvendigvis følte meg bekvem i. Utstillingen het "Its all about love me." Flere bilder her.

Ha en fin 8.mars

Bjørn


Dagens link: I'm Sensitive


2 kommentarer:

  1. Lest og likt :)
    Klem på 8. mars

    SvarSlett
  2. Klem til deg også, Annemor. Og gratulerer med dagen.:)

    Bjørn

    SvarSlett